Gyakran Ismételt Kérdések

Nemzetközi magán betegbiztosítás A Gyakran Ismételt Kérdések összeállítás a nemzetközi magán betegbiztosítások könnyebb megismertetését szolgálja.
Jelen tájékoztató nem helyettesíti a biztosítások Általános Biztosítási Feltételeit. Mindenkor alaposan tájékozódjon az Általános Biztosítási Feltételekről.

Szerződéskötés, kapcsolódó tudnivalók

Ki lehet a betegbiztosítás szerződője és biztosítottja?

Egyéni betegbiztosítás szerződője lehet minden 18 és 79 év közötti magánszemély. Biztosított lehet minden magánszemély 0 – 79 éves korig.
Csoportos betegbiztosítás esetén a szerződő és a díjfizető csak jogi személy lehet.

Mi a belépési felső korhatár?

Az egyéni betegbiztosítás belépési felső korhatára 79 év.

Csoportos betegbiztosítás esetén ki számít hozzátartozónak?

Hozzátartozó a házastárs illetve élettárs, valamint a közös háztartásban élő gyermekek 18 éves korig, illetve felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton tanuló gyermekek, max. 28 éves korig.

Mi a teendő adatváltozás esetén?

Amennyiben a biztosítás tartama alatt az ügyfél adataiban (pl. név, lakcím) változás történik azt mihamarabb írásban jelezni kell a biztosító társaság felé.

Mi az ügyfélnyilatkozatok / belépésinyilatkozatok szerepe, mit jelent a közlési kötelezettség?

Az egészségi nyilatkozat megtétele írásban történik – egyes esetekben az egészségi nyilatkozatban foglaltak alapján dönthet úgy a biztosító, hogy orvosi vizsgálat is szükséges.
A biztosítottat minden esetben közlési kötelezettség terheli, azaz a valóságnak megfelelően köteles nyilatkozni egészségi állapotáról, foglalkozásáról, illetve sport- és szabadidős tevékenységéről, illetve minden olyan körülményről, melyre a biztosító kérdései irányulnak. A közlési kötelezettség mellett a változás bejelentési kötelezettségnek is eleget kell tenni, amennyiben a biztosítás tartama alatt lényeges körülmény megváltozik (pl. a biztosított veszélyes foglalkozásra vált, kockázatosnak minősülő sporttevékenységbe kezd, stb.). Amennyiben a megadott adatok nem feleltek meg a valóságnak, vagy valamilyen fontos körülmény elhallgatásra került (közlési vagy változás bejelentési kötelezettség megsértése), akkor a biztosító mentesülhet a szolgáltatás teljesítése alól.

Mi a teendő szerződéskötés előtt?

Ajánlott az Általános Biztosítási Feltételek és az egyéb tájékoztató anyagok alapos áttanulmányozása. A szerződés aláírását, megkötését követően a szerződési feltételek ismeretének hiánya nem mentesít az abban foglalt kötelezettségek vagy ezek elmulasztásának következményei alól.

Hol és mikor érvényes a betegbiztosítás?

A biztosítás az egész világon a nap 24 órájában érvényes.

Milyen időtartamra szól a betegbiztosítás?

A biztosítás élethosszig tartó fedezetet ad. A biztosítási szerződés 1 évre szól, mely automatikusan meghosszabbodik további egy évre, amennyiben a biztosítási díj a megadott határidőn belül a biztosító számláján jóváírásra kerül.

Mikor szűnik meg a biztosítási szerződés?

A megszűnés oka lehet többek között a biztosított halála, az ügyfél részéről történő rendes felmondás, továbbá a biztosító felmondása amennyiben a szerződésben megszabott határidőben nem kerül befizetésre az esedékes biztosítási díj, továbbá a közlési, bejelentési kötelezettség megsértése is eredményezheti a szerződés megszűnését.

Hogyan mondható fel a biztosítás?

A biztosítási szerződés 1 évre szól és az Általános Biztosítási Feltételekben rögzítettek szerint mondható fel.

Mit fedez a betegbiztosítás?

A betegbiztosítás betegség és baleset esetén a gyógyítási költségeket fedezi, szabad kórház és orvos választással úgy Magyarországon, mint az egész világon (benne USA/Kanada vagy USA/Kanada nélkül).

Milyen összeghatárig nyújt fedezetet a betegbiztosítás?

Biztosítási csomagtól függően 1- 3.6 millió euróig biztosítottként/évente.

Milyen biztosítási csomagok választhatók?

Bebiztosítható csak a fekvőbeteg-szakellátás vagy a fekvő- és járóbeteg-szakellátás együtt.

Fedezi a biztosítás a krónikus betegségeket?

Igen, a választott csomagtól, és az előzetes kockázat elbírálásától függően.

Fedezi a biztosítás a daganatos betegségek kezelésének költségeit?

Igen.

Fedezi a biztosítás a szervátültetést?

Igen, de a donorral kapcsolatosan felmerülő költségek a választott biztosítási csomagtól függően limitálva lehetnek.

Fedezi a biztosítás a gyógyszerek költségeit?

Igen, a választott biztosítási csomagtól függően.

Fedezi a biztosítás az alternatív gyógymódokat?

Igen, a választott biztosítási csomagtól függően.

Fedezi a biztosítás a gyógyászati segédeszközök költségeit?

Igen, a választott biztosítási csomagtól függően.

Fedezi a biztosítás a rehabilitációs költségeket?

Igen, a választott biztosítási csomagtól függően.

Fedezi a biztosítás a sürgősségi mentést és a hazaszállítást?

Igen.

Fedezi a biztosítás a szemészeti és fogászati ellátások, valamint a szülés költségeit?

Igen, a választott biztosítási csomagtól függően.

Mit nem fedez a biztosítás?

A biztosítás többek között nem nyújt fedezetet pl. alkohol és drog használatának következményeire, plasztikai beavatkozásokra (kivéve betegség és baleset utáni helyreállító műtétek), étkezési zavarokra (anorexia, bulimia), gén vizsgálatokra, megelőző szűrésekre, wellness szolgáltatásokra stb. A kizárások teljes listája az Általános Biztosítási Feltételekben található.

Bármilyen kockázatot elvállal a biztosító?

A biztosító a kockázat elbírálás során dönt arról, hogy egy adott kockázat beilleszthető-e a veszélyközösség profiljába.A kockázat elbírálás eredménye lehet:

 • Normál díj melletti vállalás.
 • Feltételek módosítása:
  • díjemelés,
  • kizárás alkalmazása (pl. meglévő betegségek, sérülések esetén).
 • A kockázat elutasítása.

Milyen korlátozások lehetségesek a fedezetben?

A biztosító a szerződésben rögzített eseményekre nyújt fedezetet, azonban lehetnek olyan szolgáltatások, ahol korlátozásokat pl. limiteket alkalmaz.

Be kell jelenteni előzetesen a kezeléseket?

Igen, előzetes bejelentésre van szükség a fekvőbeteg-szakellátás (kivéve kórházi sürgősségi ellátás), valamint az egynapos sebészeti ellátás igénybevételéhez. (Lásd alapfogalmak, előzetes engedélyezés.)

Díjfizetés

Milyen pénznemben lehetséges a díjfizetés?

A díjfizetés történhet euróban, svájci frankban vagy USA dollárban.

Kinek, hogyan és mikor kell fizetni a biztosítási díjat?

A biztosítási díjat direktben átutalással, vagy bankkártyával lehet rendezni a biztosító társaság felé, a szerződésben vállalt díjfizetési gyakoriságnak megfelelően (évente, félévente, negyedévente).

Az évek során változik a biztosítási díj?

Igen, a biztosítási díj évente indexálódik. Az indexálódás mértéke függ az egészségügyi szolgáltatók (kórházak, klinikák, stb.) költség változásaitól, illetve csoportos biztosítás esetén a biztosított csoport kárhányadától. Fentieken kívül a biztosítási díj korcsoportonként, a biztosító által alkalmazott kalkuláció alapján emelkedik.

Mi történik, ha nem kerül időben rendezésre a biztosítási díj?

A biztosítás díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi.

Kárrendezés

Mikor és hogyan kell a biztosítási eseményt bejelenteni?

A biztosítási eseményt és a térítési igényt a biztosítási esemény bekövetkezése után a lehető leghamarabb jelezni kell a biztosító/kárrendezési iroda felé.
A kárbejelentéseket írásos formában, vagy e-mailben a megfelelő dokumentumok szkennelt másolatainak, és a biztosító/kárrendezési iroda által (pl. internetes weboldalon) hozzáférhetővé tett nyomtatványok segítségével. A kárbejelentéshez csatolni kell a térítési igényt alátámasztó dokumentumok vagy eredeti, vagy másolati példányát.

Mikor és hogyan térít a biztosító?

A biztosító/kárrendezési iroda a kárbejelentő nyomtatvány és a költségek számlával történő igazolásának beérkezését követően néhány napon belül téríti az indokolt és általánosan elfogadott költségeket a biztosított részére.
 
Fekvőbeteg-szakellátás esetén, ha a biztosított személy kezelése, az általa választott, vagy a biztosító által ajánlott intézményben történik, a fizetési folyamat a kezelést végző intézmény és a biztosító társaság között bonyolódik, (mindezek előfeltétele az előzetes engedélyezés).
 
Járóbeteg-szakellátás esetén, a biztosító/kárrendezési iroda a kárbejelentő nyomtatvány és a költségek számlával történő igazolásának beérkezését követően, néhány napon belül téríti az indokolt és általánosan elfogadott költségeket a biztosított részére.

Magán betegbiztosításhoz kapcsolódó alapfogalmak

A biztosítás területi hatálya

Az a földrajzi terület, ahová a biztosítási fedezet kiterjed. Nemzetközi privát betegbiztosítások esetében a leggyakrabban alkalmazott területi hatály:

 • a világ összes országa
 • a világ összes országa, kivéve az Egyesült Államok és Kanada.

Kockázatviselés kezdete

A kockázatviselés hatályba lép közvetlenül miután, a Biztosító és a Biztosítási adminisztrátor jóváhagyja az alábbi dokumentumokat:
 • kitöltött belépési nyilatkozat;
 • jóváhagyott biztosítási igény a Biztosító orvos-szakértője által.
Térítésre addig, nem kerül sor ameddig a biztosítási díj nem került befizetésre.

Önrész

Önrésznek nevezzük a kár azon részét, amit a biztosított magára vállal. Ez az összeg a biztosítási szolgáltatás összegét csökkenti olyan mértékben és módon, ahogyan arról a szerződés rendelkezik. Az önrész alkalmazása minden esetben csökkenti a biztosító kockázatát, és ez által a szolgáltatás díját is.

Várakozási idő

Egyes biztosítástípusok esetében előfordulhat, hogy a biztosító a szerződés egyes részeinek hatálybalépését, ill. a szerződés bizonyos kockázatait (pl. szülés) csak egy bizonyos idő elteltével vállalja. Ebben az időszakban a kockázatviselés tehát csak részleges, a biztosító csak a meghatározott szűkebb körben teljesít.

Előzetes engedélyezés

Előzetes hozzájárulásra minden fekvőbeteg-szakellátás (kivéve kórházi sürgősségi ellátás), valamint egynapos sebészeti ellátás esetén szükség van az Általános Biztosítási Feltételekben rögzítettek szerint.
Kórházban történő sürgősségi ellátás esetén a biztosítót/kárrendezési irodát a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell. Ennek elmulasztása esetén a Biztosító jogosult a térítési összeg csökkentésére.

Fekvőbeteg-szakellátás

A fekvőbeteg-szakellátás olyan kezelés, amelynek keretében gyógyászati célból a betegnek éjszakára vagy hosszabb időre bent kell maradnia az egészségügyi intézményben.

Járóbeteg-szakellátás

Kórházban vagy ambulancián történő kezelés, amely igénybevételéhez a betegnek nem szükséges éjszakára bent maradnia az egészségügyi intézményben.

Egynapos sebészet

Hagyományos műtőben végzett sebészeti beavatkozás, amely igénybevételét követően a betegnek nem szükséges éjszakára bent maradnia az egészségügyi intézményben.